Vítejte na

GREYSCANU

"Historie ČR" zde se dozvíte něco o naší historii. Výtah se týká doby kolem roku 1140
a vztahuje se na české panovníky té doby a dobu vůbec.

"Kolín" tady se nachází pár informací o mém rodném městě, kde doposud žiji.