Historie české země od roku 1140  
 

Počátky nového rozvoje českého státu

 

Král Vladislav II. (1140-1173) Křížové výpravy

 
 

Kníže Soběslav II. (1173-1178)
další knížata
a spory mezi Přemyslovci (1178-1197)

 
  Správní poměry v době Hradského zřízení v 11. a 12. století