Chrám byl založen Přemyslem Otakarem II. Původní kostel se skládal ze tří lodí stejné výšky o délce asi 30m. Na východě byly lodi zakončeny povýšenou presbyteří o třech apsidách s hlavním oltářem. Pod ním bývala krypta s oltářem sv.Ducha. Stavba je provedena z drobného kamene a má znaky přechodu slohu románského a gotického. Na západní straně nad hlavním vchodem, který býval ozdoben sloupky, listovím a různými postavami, avšak častými požáry značně poškozen, vypínají se dvě osmiboké věže o 4 patrech, vysoké téměř 70m. K této staré části kostela byla přičleněna mezi 1. a 2. opěrným sloupem v r.1525 zcela nesourodě kaple P.Marie, zvaná Kokovská, tvořící pět stran osmiúhelníka. Císař Karel IV. dal románské kněžiště na výchozí části kostela zbourati a vztyčiti na jeho místě vysoký kůr ve slohu vyspělé gotiky, který je dílem proslulého mistra Petra Parléře z Gmündu, stavitele dómu svatovítského v Praze. Přístavba tato je 26m dlouhá a 33m vysoká. Podle nápisu poblíž sakristie bylo s ní počato dne 20.ledna 1360. Parléř zakončil starou hlavní loď čtyřmi stranami osmiúhelníka, jejichž vrcholný pilíř je v hlavní ose chrámové, což se vyskytuje zřídka u gotických staveb. Kolem tohoto presbyteria je ochoz, k němuž je přičleněno 6 kaplí a sakristie. Proti ní na druhé straně chrámu je ozdobná vížka s točitým schodištěm, vedoucím na hořejší plošinu ochozu, který není kryt. Uvnitř chrámu jsou vzácné památky umělecké a řemeslné práce. Jmenujme jen 4 vzácné malby na skle z konce 14.stol., gotické sanctuarium z téže doby, cínovou křtitelnici z roku 1495, náhrobky, monstrance, relikviáře aj. Z nové doby je zde vzácná umělecká práce sochaře Fr.Bílka, křížová cesta, řezaná do dřeva. Hlavní oltář jest novou prací odb.školy sochařské v Hořicích z r.1910 podle návrhu prof.Frant.Blažka. Oltář tento nebyl původně ani pro tento chrám určen, proto je zde patrný jistý nesoulad se stavbou původní.